I 'm not a princess, this ain't a fairy tale.
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/

Running through the monsoon
Beyond the world,
To the end of time,
Where the rain won’t hurt
Fighting the storm,
Into the blue,
And when I lose myself I think of you
Running through the monsoon
Beyond the world
To the end of time
Where the rain won’t hurt

  • Track: Monsoon
  • Artist: Tokio Hotel
  • Album: Scream
  • Plays: 74
Này cô gái lớn! Cuộc sống còn nhiều những điều phải trải nghiệm qua. Còn rất nhiều mảnh đất ta chưa được đặt chân đến. Còn rất nhiều người ta chưa được gặp gỡ. Còn rất nhiều việc ta chưa làm… Và còn rất nhiều yêu thương ta chưa có cơ hội được trao đi… Vậy nên hãy thử tô môi son và đi đôi giày tốt nhất bước ra ngoài thế giới kia đi. Chắc chắn nó nhiều màu sắc thú vị hơn ta tưởng tượng đấy.Thử mà xem!!!!

Nguyễn Linh

Này cô gái lớn! 
Cuộc sống còn nhiều những điều phải trải nghiệm qua. Còn rất nhiều mảnh đất ta chưa được đặt chân đến. Còn rất nhiều người ta chưa được gặp gỡ. Còn rất nhiều việc ta chưa làm… Và còn rất nhiều yêu thương ta chưa có cơ hội được trao đi… Vậy nên hãy thử tô môi son và đi đôi giày tốt nhất bước ra ngoài thế giới kia đi. 
Chắc chắn nó nhiều màu sắc thú vị hơn ta tưởng tượng đấy.
Thử mà xem!!!!

Nguyễn Linh