Hãy sống như
những con tàu
phải lòng
muôn hải lý,mỗi ngày
bỏ
sau lưng
nghìn hải – cảng – mưa – buồn!  
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/